Voeg een bedrijf

Eglement kwaliteitsvoorwaarden

Om de kwaliteit te waarborgen van de aangeboden diensten en objecten, hebben alle partnerleden van de site zich na ondertekening verbonden met het reglement kwaliteitsvoorwaarden, inhoudende :

1) Nauwkeurigheid

De partners van 'Gay Provence' verplichten zich om specifieke detailinformatie te verstrekken over hun gebouwen en ruimten, hun diensten, hun activiteiten, bezigheden en hun producten. Zij leveren aan 'Gay Provence' alle benodigde documenten betreffende werving en promotie van hun bezigheden, activiteiten en hun producten, zoals: beschrijvingen en beeldmateriaal, met als doel het verspreiden ervan door devereniging/stichting (wat voor formatie is het?) op de sitewww.gay-provence.org

2) Bijzondere voorwaarden

De partners van 'Gay Provence' verbinden zich om in detail op de hoogte te zijn van de boekingsvoorwaarden, de verkoop- en annuleringsvoorwaarden betreffende al hun diensten, evenals van hun reglement van vooruitbetaling en borg, al of niet inwisselbaar of terugvorderbaar. 3 professionaliteit : De partners van 'Gay Provence' verbinden zich om zo snel mogelijk op correcte wijze te antwoorden en te reageren op de vragen van klanten en eventuele klanten die door Gay Provence worden doorgestuurd. Bovendien brengen zij de klanten actief en zonder uitstel op de hoogte van alle wijzigingen aangaande de boeking, route, service en prijzen.

4) Personalisering/karakterisering

De 'gay en gay-friendly' partners van 'Gay Provence' zijn overeengekomen het logo van 'Gay Provence' op hun gebouw aan te brengen en verplichten zich daarbij alle brochures, folders en uitgebrachte documenten van 'Gay Provence' ter beschikking te stellen van de klanten.

5) Vertrouwelijkhei

A alle informatie betreffende de klant is vertrouwelijk, behalve indien de klant hiervoor toestemming heeft gegeven.

6) Ethiek

De partners van 'Gay Provence' verbinden zich tot het aanbieden van hoogwaardig toerisme met respect voor mens en omgeving.

7) Evaluatie

Om met zorg de kwaliteit, de betrouwbaarheid en de authenticiteit en de 'gay en gay-friendly' leefbaarheid van onze programma's en onze gastvrijheid te waarborgen en te behouden, heeft de vereniging 'Gay Provence' een kwaliteitsreglement opgesteld met haar partnerleden. Alle deelnemende bedrijven aan het kwaliteitsreglement worden regelmatig geëvalueerd ter verificatie van hun diensten en objecten met als doel het verbeteren van de aangeboden diensten die u worden aangeboden.